Productpresentatiedag Professional

Deze productpresentatiedag gaat dieper in op de kennis over de gezondheid van dieren die is behandeld tijdens de Starter-productpresentatiedag. Daarnaast komen ook onderwerpen als klantadvisering, het aanmeten van materialen en het juiste gebruik en onderhoud van de bandages aan bod.

Maatgemaakte compressiebandages worden gebruikt bij de behandeling van lymfedrainageproblemen en oedeem, wanneer de ledematen dermate van vorm zijn veranderd dat standaardbandages niet meer geschikt zijn. Bij sommige speciale vereisten kan ook een maatproduct nodig zijn. Vaak is hierbij behoefte aan deskundige advisering van de klant en een goede maatbepaling. Deze productpresentatiedag gaat dieper in op de kennis over de gezondheid van dieren die is behandeld tijdens de Starter-productpresentatiedag. Daarnaast komen ook onderwerpen als klantadvisering, het aanmeten van materialen en het juiste gebruik en onderhoud van de bandages aan bod.

Doelgroep

 • Dierenartsen
 • Verkopers
 • Paardentrainers
 • Ruitersportzaken
 • Hoefspecialisten
 • Diergeneeskundigen
 • Dierenfysiotherapeuten
 • Dierenchiropractors
 • Dierenosteopaten
 • Paraveterinaire medewerkers
 • Studenten diergeneeskunde

Inhoud

 • Informatie over Juzo en EquiCrown
 • Het lymfestelsel van paarden
 • Verstoringen in het lymfestelsel met oedeemvorming in de ledematen
 • Compressietherapie voor paarden
 • Informatie over de EquiCrown standaard- en maatbandages
 • Producteigenschappen van de EquiCrown maatbandages
 • Maatregelen ter ondersteuning van compressietherapie
 • Onderhoud EquiCrown-producten

Sprekers
De sprekers tijdens de Productpresentatiedagen van EquiCrown zijn ervaren vertegenwoordigers met een medische achtergrond, die zich al sinds enige jaren hebben verdiept in het lymfestelsel en het gebruik van compressiebandages. Bij de Professional-presentatiedag spreekt mevrouw Claire Schroijen.

Data
Nader te bepalen

Tijdsduur
ong. 4 uur (14.00 tot 18.00 uur)

Locatie
Op aanvraag

Kosten
De productpresentatiedag is gratis. U hoeft geen deelnamekosten te betalen. Reis- en overnachtingskosten worden niet vergoed.