«

»

okt 25

Manuele lymfedrainage als ondersteuning bij behandeling hoefbevangenheid?

Auteur: Alexandra Beckstett

Powell heeft het lymfesysteem (hier afgebeeld) omschreven als “een systeem dat van essentieel belang is voor het in balans houden van de vloeistoffen in het lichaam en het bewaken van het immuunsysteem. Het systeem is nauw betrokken bij het bestrijden van ontstekingsgerelateerde aandoeningen, vervult verschillende functies bij de vetstofwisseling en speelt een rol bij stofwisselingsstoornissen.”

het-lymfesysteem                                    Foto: Heather Powell, Vodder, MLD, DLT/Schlütersche Verlagsgesellschaft

Deense artsen speelde in de jaren 30 van de vorige eeuw al een pioniersrol bij de toepassing van handmatige lymfedrainage (MLD), een non-invasieve behandeling die lijkt op massage. Europese therapeuten hebben sindsdien deze techniek toegepast voor de aanpak van menselijke aandoeningen zoals lymfoedeem en kanker. Er is echter weinig onderzoek gedaan naar de effectiviteit van deze behandeling bij paarden. Omdat anekdotische verslagen de succesvolle toepassing van MLD bij paarden met hoefbevangenheid lijken te ondersteunen, heeft Heather Powell, Vodder, MLD, DLT, EMLD-therapeute en oprichter van Equine MLD, in Worcestershire (UK) een onderzoek uitgevoerd om de efficiëntie van de behandeling bij gevallen van hoefbevangenheid vast te stellen. Deze resultaten heeft zij gepresenteerd tijdens het Internationale Wereldcongres 2013 over hoefbevangenheid en hoefaandoeningen, dat werd gehouden van 1 tot en met 3 november 2013 in West Palm Beach, Florida.

Laten we eerst eens de functies van het lymfestelsel doornemen. De belangrijkste functie van het stelsel is het vervoer van eiwitten en plasma die door de bloedsomloop zijn afgegeven. Deze bevatten zuurstof en voedingstoffen en keren terug naar de bloedsomloop via een netwerk van kanaaltjes die we de lymfevaten noemen. Deze vaten hebben ook een functie op het gebied van het immuunsysteem: als de cellen die zij vervoeren bacteriën of virussen zijn, dan zorgen de lymfeklieren (die zich onderweg bevinden) dat deze cellen als bedreiging worden gezien en ontstaat er een verdedigingsreactie. Daarnaast zorgt het lymfestelsel voor het vervoer van bepaalde essentiële vetten door het lichaam.

Powell omschrijft het lymfesysteem als “een systeem dat van essentieel belang is voor het in balans houden van de vloeistoffen in het lichaam en het bewaken van het immuunsysteem. Het systeem is nauw betrokken bij het bestrijden van ontstekingsgerelateerde aandoeningen, vervult verschillende functies bij de vetstofwisseling en speelt een rol bij stofwisselingsstoornissen.”

Het doel van MLD is dan ook om de natuurlijke drainage (afvoer) van het lymfevocht vanuit de lichaamsweefsels te stimuleren. Hierbij wordt een bepaalde mate van druk toegepast, in een ritmische kadans en in ronddraaiende bewegingen. De drainage begint op het punt waar lymfestelsel is aangesloten op de bloedsomloop (bij paarden is dat net voor het schouderblad) en dan gaat de drainage verder naar het deel van het lichaam waar het probleem zich voordoet. Omdat MLD kan worden ingezet voor het bestrijden van onstekingen en oedeem (vloeistofophoping) en het gifstoffen en vloeistoffen uit de hoef kan afvoeren, stelt Powell voor dat dierenartsen deze behandeling integreren in de behandeling van acute hoefbevangenheid.
“Het doel van dit vooronderzoek was het documenteren van het gebruik van MLD bij de behandeling van terugkerende hoefbevangenheid bij paarden met de ziekte van Cushing of bij EMS (equine metaboolsyndroom) en paarden met acute hoefbevangenheid,” zo verklaarde ze.

In het onderzoek heeft Powell gekeken naar zeven paarden: drie met acute hoefbevangenheid (waarbij een ontsteking ontstaat tussen de hoefwand en het hoefbeen); twee met sub-acute hoefbevangenheid (waarbij het paard net is hersteld van de acute fase); en twee met acute hoefbevangenheid als gevolg van de ziekte van Cushing of EMS. Elk paard kreeg gemiddeld zeven achtereenvolgende dagen een MLD-behandeling van 45 minuten van een erkende MLD-therapeut, als aanvulling op de traditionele behandeling voor hoefbevangenheid.

Powell constateerde hierbij het volgende:

  • De acute gevallen vertoonden een snel en normaal herstel;
  • Bij de sub-acute gevallen werd meer comfort en mobiliteit bewerkstelligd;
  • Bij de gevallen met Cushing en EMS herstelden de paarden van de hoefbevangeheid; en
  • Het herstel was bij alle paarden onverwacht snel, zoals werd opgemerkt door de behandelende dierenartsen.

Op basis van deze resultaten stelt Powell dat een snelle behandeling met MLD kan helpen bij een snel herstel en het beperken van de interne schade aan de hoef bij paarden die door deze aandoening worden getroffen.
“Wanneer toegepast bij paarden met acute hoefbevangenheid beperkt MLD de ontstekingsreactie. De behandeling zorgt voor afvoer van oedeem en weefselafval (beschadigde cellen), waardoor de druk binnen in de hoef afneemt. Verder beperkt MLD ook de processen die schadelijk zijn voor de hoefwand, waardoor een beter herstel mogelijk is, ” zo concludeerde Powell. “Daarnaast wordt ook het parasympatische zenuwstelsel gestimuleerd, verbetert de glucoseopname van de weefsels, wordt de pijn verminderd en wordt de bloeddruk verlaagd.” Ze voegde er echter ook aan toe dat meer onderzoek naar deze behandeling noodzakelijk is, en dat behandelaars eerst volledig gekwalificeerd moeten zijn voordat zij MLD-behandelingen op paarden mogen uitvoeren.

Het onderzoek, “A preliminary study into the use of manual lymphatic drainage to support recovery from laminitis,” werd in 2013 gepubliceerd in het Oktober-nummer van het Journal of Equine Veterinary Science.

Hier vind je meer informatie en uitleg over hoefbevangenheid.