Het principe

In de geneeskunde zijn lymfologische aandoeningen al lang bekend. Lymfoedeem, lipoedeem of vaataandoeningen worden reeds tientallen jaren zeer succesvol behandeld met compressietherapie. Bij omvangstoename van ledematen (armen én benen) wordt ambulante compressie therapie ingezet als hoogst effectief middel.
Bij paarden bestaat deze ambulante compressietherapie uit de volgende zuilen:
 • Manuele lymfedrainage
 • Compressie doormiddel van een verband, elastische kous of bandage
 • Bewegingstherapie
 • Huid/wondzorg
 • Hoefverzorging

Manuele lymfedrainage stimuleert het lymfesysteem doormiddel van bepaalde grepen en massages en voert hierdoor het overtollige lymfevocht af.
De compressie doormiddel van een verbandzwachtel of EquiCrown bandage wordt ingezet om het met lymfedrainage behaalde resultaat te behouden.

De bewegingstherapie is belangrijk om de lymfebanen tot een optimale werking te stimuleren.
Daarnaast is goede huid/wondzorg en ook goede hoefverzorging onontkoombaar.

Hoe werkt compressie?
Is het been eenmaal gezwollen, dan kan men ervan uitgaan dat de lymfebanen en bloedvaten beschadigd zijn.

Compressie werkt dan als volgt:EquiCrown compressie bandages voor paarden

 • Verhoging van de weefseldruk
 • Afvoer van vocht en eiwitten
 • Terugdringen van oedemen
 • Afname van de ultrafiltrerende druk*
 • Versnellen en verhogen van de veneus-lymfatische afvoer**
 • Verbetering van de spierpomp functie
 • Het behouden van het behandelingsresultaat van de manuele lymfedrainage
 • Het verhogen van het resorptie vermogen***
 • Het verzachten van gefibrotiseerd weefsel

 

* = Bij Ultrafiltratie wordt (lymfevocht) vloeistof door overdruk in het weefsel door een semipermeabel (eenzijdig vochtdoorlatend) celwand geperst. Dit vocht leidt tot stuwing, vochtophopingen en uiteindelijk tot gezwollen benen.

**    = Onder veneus-lymfatische afvoer wordt verstaan de afvoer van veneus bloed en lymfevocht.

***   = Met resorptie wordt bedoelt het vermogen om lymfevocht door het lichaam te laten opnemen.

**** = Gefibrotiseerd weefsel is verbindweefseld of verhard weefsel.